Villa Jelenica
43-450 Ustroń, Równica 20
Telefony
+48 33 856 48 48 lub +48 33 856 48 00
Internet
www.ustron-rownica.pl / recepcja@rownica.pl
Właściciel
ESKO Sp. z o.o. - ul. Katowicka 207 43-450 Ustroń
KRS 0000420782 / Regon 242932130 / NIP 5482659704