STRONA W PRZYGOTOWANIU ...
Cena śniadania - 15 zł / osoba.
Śniadania wydawane są w godzinach: 9:00 – 11:00.